Z historie

V první polovině roku 1991 byly zrušeny Drobné provozovny při OÚ Bolatice. Kdysi velice úspěšná firma šla do ztrát a tak nezbývalo než neúspěšnou firmu zrušit. V dobách největšího rozkvětu zde dobře fungovaly tyto obory: zámečnická výroba, stavební výroba, nákladní doprava, stolařství, krejčovství, kadeřnictví a pohřební služba /pokud jsem něco opomenul, upřímně se omlouvám, jsem také jen pamětník/. Většina zaměstnanců firmy odešla již dříve, někteří dostali výpověď. Zůstali jen dva topiči, kteří obsluhovali kotelnu vytápějící budovu obchodního domu, pošty, spořitelny a dnešního domu obchodu a služeb. Objekt drobných provozoven na ul. Mírové byl dán nejdříve do pronájmu, a o několik málo let později prodán.

Zabezpečení mnohých prací a potřeb v obci však vyžadovalo postupné přijímání pracovníků v dělnických profesích. Mnohé práce se daly řešit pomocí menších či větších firem, ale finanční náklady na takové to zabezpečení by byly zřejmě pro obec neúnosné.
A tak musel být přijat správce vodovodní a kanalizační sítě, člověk starající se o zeleň v katastru obce, správce obecních budov /např. kulturní dům, obecní úřad, autobusové nádraží aj./, lidé starající se o úklid veřejných prostranství atd. Počet těchto zaměstnanců se ustálil na čísle 12. Činnost této pracovní čety řídil technik obecního úřadu.

Z důvodu finančních /obec nebyla plátcem DPH/, ale i z důvodů rozšíření poskytovaných služeb, schválilo zastupitelstvo obce v první polovině roku 2002 rozhodnutí založit společnost s ručeným omezením, nazvanou Technické služby Bolatice, s.r.o. 

Současnost

Ve středu 27.listopadu 2002 byla nově vzniklá společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Jediným společníkem a vlastně majoritním vlastníkem je Obec Bolatice. Jednatelem společnosti obecní zastupitelstvo ustanovilo p. Pavla Kocha, jenž rovněž vykonává funkci ředitele. V předmětu podnikání se objevuje celkem jedenáct různých živností.

Společnost zahájila svoji činnost od 1.ledna 2003. Na první směně, která připadla na čtvrtek 2.1.2003, se tehdy objevilo dvanáct pracovníků dělnických profesí a dva TH /technickohospodářští/ pracovníci.

První rok činnosti nové firmy byl víceméně rokem zkušebním. Množství práce, a to hlavně pro obec Bolatice, dalo vždy všem brzo zapomenout na některé vzniklé, povětšinou drobné problémy. Hospodářský výsledek za první půl rok činnosti vypadal velice dobře a tak bylo přistoupeno k první etapě vybavování společnosti novými stroji a nářadím. V průběhu let byla společnost vybavena všemi potřebnými stroji a zařízeními a tak v dnešní době dovhází pouze k pravidelné obměně tohoto inventáře. 

Sídlem Technických služeb Bolatice, s.r.o. je areál materiálně technické základny na ulici Ratibořské. K jeho dokonalosti v prvopočátcích firmy chybělo mnohé, ale to se postupem let změnilo. Dnes je již atreál společnosti její chloubou.

Strategie

Jedním z hlavních cílů firmy je rozšířit své služby dle požadavků a potřeb obce Bolatice a rovněž jejich občanů. Zde se jeví velice dobrým krokem provádění drobných prací a maloprodej sypkých hmot /písek, štěrk, kamenivo aj./ občanům. Dalším z cílů je vyhovět potřebám a požadavků obce samotné, a to zejména realizací menších a středních investičních akcí, ale i péčí o zeleň v obci a rovněž údržbou obecního majetku.

Prvním dnem roku 2016 byl naší společnosti dán do řádného pronájmu objekt pohostinství Pod Kostelem na ul. Svobody v Bolaticích. Po menších úpravách jsme tento objekt začali, v polovině měsíce ledna t.r., plně provozovat. 

Od počátku roku 2020 nám byl dán do pronájmu celý areál bolatického koupaliště. Postupně byly v celém areálu, ale i budově, prováděny menší i větší úpravy a rekonstrukce. Je nutné vše strategicky nastavit a zprovoznit tak, aby byl krásný areál koupaliště v následujících letech plně ekonomicky soběstačný. 

Technické služby Bolatice mají svou strategii vcelku jasně stanovenou, zda-li se jí však budou snažit dodržet nezáleží jen na jejich zaměstnancích, ale i na hospodářském vývoji nejen v obci, ale v celém státě.

O nás 0O nás 1O nás 2O nás 3O nás 4O nás 5
Rezervace
Rezervace proběhla úspěšně.
OK

Na uvedený e-mail Vám bude
zasláno potvrzení o rezervaci.

Rezervace
Rezervace proběhla úspěšně.
OK

Na uvedený e-mail Vám bude
zasláno potvrzení o rezervaci.

Rezervace

,

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Poruchy v obci
Formulář byl úspěšně odeslán
OK

Děkujeme za informaci o poruše.

Rezervace salónku

Datum:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Rezervace
Rezervace se nepovedla.
X

Vaše permanentka není platná nebo je špatně vyplněn formulář.

Rezervace
Rezervace se nepovedla.
X

Tato permanentka má vyčerpaný limit vstupů. Kontaktujte prosím telefonicky na čísle +420 737 432 250.

Zkontrolujte své rezervace

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Zkontrolujte své rezervace
Něco se nepovedlo
X

Zadané jméno se neshoduje
s číslem permanentky

Rezervace uživatele: , č.p.

Přehled rezervací